Artboard 4@2x-8

Nullvisjon for seksuelle overgrep

#0

Nullvisjon for seksuelle overgrep

nguy-n-minh-chi-n-571263-unsplash

#nullovergrep

Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep?

Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep?

#nullovergrep er initiert av Nok. Norge. Sammen med en rekke organisasjoner har vi skrevet et opprop der vi krever en nasjonal nullvisjon for seksuelle overgrep. Les VG-artikkelen her.

Kopi av Seksuell folkeskikk logo

Nyhet!

Vår podcast er live!

Vår podcast er live!

janko-ferlic-70NsMQvAYHE-unsplash

Seminar torsdag 24.02.2022 kl. 09:00 - 13:00

Hvordan kommer vi til null?

Hvordan kommer vi til null?

Panelsamtale i Bergen

Før valget spurte vi politikere i Bergen "Hvordan kommer vi til null?"

Nok. er paraply­organisasjon til landets Nok.-sentre. Vi jobber for likeverdige lavterskeltilbud for utsatte og pårørende for seksuelle overgrep over hele landet, og for at barn, unge og voksne skal ha god kunnskap om kropp, seksualitet og grenser.