janko-ferlic-70NsMQvAYHE-unsplash

Hvordan kommer vi til null?

Sommeren 2021 tok Nok. Norge initiativ til et opprop for en nullvisjon for seksuelle overgrep.  24. februar 2022 inviterer vi til en samtale om de gode tiltakene. Barne- og familieminister Kjersti Toppe holder åpningsinlegget og vi inviterer en rekke fagfolk og organisasjoner til å være med å tenke høyt om nullvisjonen.

Velkommen

Tid: Torsdag 24.02.2022 kl. 09:00-13:00

Sted: Litteraturhuset i Oslo og på stream

Tilgjengelighet: https://litteraturhuset.no/huset/tilgjengelighet/

Påmelding til fysisk arrangement: pameldinger.no/e/nqrvgz

Streames fra: https://www.facebook.com/events/1033848543860174?ref=newsfeed

Panelleder: Tone Foss Aspevoll, Agenda Rådgivning

Arrangør: Nok. Norge med støtte fra Fritt ord

09:00 - 09:15 Velkommen v/ Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok. Norge.

09:15 - 09:30 Innledning v/ Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Del 1: Det juridiske feltet.
Hva har det å si for en nullvisjon?

09:30 - 10:45 Innledende intervju med Jo Martin Stigen og påfølgende panelsamtale. Hvilken rolle spiller lovverk, anmeldelse og dom i en nullvisjon for seksuelle overgrep?

Jo Martin Stigen Jusprofessor, ekspert på strafferett og folkerett.

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen Daglig leder i Jurk og Norges Kvinnelobby.

May-Len Skilbrei  Professor i Kriminologi og rettssosiologi og forfatter av boken Seksuell vold.

Karin Bruzelius Jurist, tidligere høyesterettsdommer og leder i Norsk Kvinnesaksforening.

 

10:45 - 11:15 Pause og enkel servering

Del 2: Forebygging og hjelp. Hva virker?

11:15 - 11:45 Nordmenns holdninger til seksuelle overgrep. Hva må til for å endre en holdning? Tone Foss Aspevoll i samtale med to av programlederne fra Nrk- programmet God bedring.

Peder Kjøs Psykolog, programleder, forfatter og leder av Kjøs-utvalget. Kaveh Rashidi Fastlege, forfatter, programleder.

11:45 - 12:45 Forebygging og hjelp. Hva hjelper og hvor går veien videre? I samtale med Aspevoll, Kjøs og Rashidi:

Veronica Moan Myran daglig leder, Nok. Trøndelag
Atle Austad Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi

Panelsamtale:
Vilde Graff Senje Teamleder for seksualitetsundervisning Sex og politikk
Tore Holte Follestad Assisterende daglig leder, Sex og Samfunn
May-Len Skilbrei Professor, Kriminologi og rettssosiologi og forfatter av Boken Seksuell vold

12:45 - 13:00 Avslutning og oppsummering

Se hele seminaret her:

De medvirkende

Ingvild Noknorge-kopi

Innleder og arrangør: Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder i Nok. Norge. Ingvild har ledet Nok. Norge siden 2017 og vært pådriver for felles profilering av landets sentre og et likeverdig og faglig sterkt lavterskeltilbud for utsatte for seksuelle overgrep og pårørende. I 2021 har hun vært en aktiv debattant i lokal og nasjonal presse der hun har frontet en nullvisjon for seksuelle overgrep.  Ingvild  har mastergrad i sosiologi med fordypning  i menn og helse, og har bred erfaring fra  strategi- og organisasjonsarbeid fra bla. NRK TV-aksjonen og Blå Kors.

Chatrine Elholm

Chatrine Elholm har vært daglig leder ved Nok. Sogn og Fjordane siden 2012. Senteret er et lavterskel og gratis hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. I tillegg er senteret en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, barnehageansatte, helsepersonell og andre fagpersoner om tema som omhandler seksuelle overgrep. Chatrine er sosionom og har i tillegg utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse med fordypning i helseledelse.

Peder Kjøs Foto-IhnePedersen_HiRES_rgb

Peder Kjøs er psykolog, forfatter og programleder kjent fra TV-programmet «Jeg mot meg» på NRK1 og podkastene «Hos Peder» og «God bedring" på Nrk. I 2021 ledet han også det regjeringsoppnevnte Kjøs-utvalget som hadde i oppdrag å se på hvordan pandemien har påvirket den psykiske helsen.

 

Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi er fastlege og en aktiv deltaker i den offentlige debatten, bla. som forfatter og fast spaltist. Han er kjent fra TV2-programmet Helsekontrollen og Nrk.- programmet God bedring, der han blant annet har det faste innslaget Kavehs Kabinett. Her har han tatt opp nordmenns holdninger til seksuelle overgrep. Kaveh har også nylig startet podkasten Snakk om sex.

 

sek-person-scid-42980

Atle Austad er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi. Han har siden han ble psykolog i 1995 jobbet med seksualitet, og en sentral del av hans praksis har i alle år vært rettet mot terapi med seksuell overgrepsproblematikk.

Tore Holte Follestad

Tore Holte Follestad er sykepleier, sexologisk rådgiver og assisterende daglig leder i Sex og Samfunn. Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. De driver klinisk, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

May-Len Skilbrei er forfatter av boken Seksuell vold og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Der underviser hun blant annet om årsaker til kriminalitet, rettens håndtering av seksuell vold og kvalitative metoder. Hun forsker på spørsmål om migrasjon, prostitusjon, menneskehandel og voldtekt som erfaringer og områder for rettslig regulering.

UiO - Institutt for offentlig rett: Jo Stigen

Jo Martin Stigen er Jusprofessor ved Institutt for offentlig folkerett ved Det juridiske fakultet i Oslo og ekspert på strafferett og folkerett. De siste årene har han også deltatt aktivt i debatten om samtykkeloven.

Vilde Graff Senje

Vilde Graff Senje er teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk og jobber med undervisning omkring overgrepstematikk. Vilde tar masteremne ved OsloMet om "Seksuell helse og seksualitetsundervisning", og skriver om hvordan seksualitetsundervisning kan virke forebyggende på overgrep.

 

Karin Bruzelius

Karin Bruzelius er jurist og har tidligere vært  høyesterettsdommer og leder i Norsk Kvinnesaksforening. Hun var også den første kvinnen som ble departementsråd i Norge og har vært medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag.

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen

Bjørk Gudmundsdottir Jonassen er daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og styreleder i Norges kvinnelobby. Hun er utdannet jurist, med master i rettsvitenskap fra UiB og en LLM i Human Rights, Conflict and Justice fra London. Hun er  en aktiv samfunnsdebattant på sitt felt og har blant annet engasjert seg for rettssikkerheten til mennesker i sårbare situasjoner og arbeidet mot vold og overgrep.

Konferansier: Tone Foss Aspevoll, daglig leder Agenda Rådgivning