Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep?

nathan-dumlao-507148-unsplash_red

Svaret på spørsmålet er selvfølgelig ingen. NULL. Det er på tide med en nasjonal satsing på en nullvisjon for seksuelle overgrep. Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

nathan-dumlao-507148-unsplash_red

Nullvisjon

De fleste kjenner til at vi har en nullvisjon for dødsfall i trafikken, for selvmord og for mobbing. En nullvisjon handler om å gi et tydelig signal og å sette et mål for hvilket samfunn vi vil ha.

Omfanget av seksuelle overgrep har vært uendret i lang tid. De som er unge i dag har minst like stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep som de som vokste opp på 50-tallet.

Det betyr at vi må gjøre mer. Det er viktig for hele samfunnet, for de mange som har vært utsatt for overgrep og for fremtiden til alle som vokser opp i dag.

I valgåret 2021 vil vi oppfordre vår neste regjering til å ha en tydelig nullvisjon for seksuelle overgrep.

Nesten 1 million nordmenn har opplevd minst en form for seksuelle overgrep i løpet av livet. Det er en voldsform som utøves på ulike arenaer, fra nære relasjoner til digitale flater.

Alle kan bli utsatt, men personer med funksjonsnedsettelser og noen seksuelle og nasjonale minoriteter kan ha økt risiko. Jenter og kvinner er klart overrepresentert i statistikken.

freestocks-_vJvLne0TwI-unsplash

«1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har vært utsatt for seksuelle overgrep.»

1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har vært utsatt for seksuelle overgrep. En tredjedel ble utsatt første gang som barn. 1 av 10 kvinner har vært utsatt for voldtekt.

Likevel anslås det at bare 10 % av voldtekter blir anmeldt. Blant de sakene som blir anmeldt er det nesten 80 % som blir henlagt.

Seksuelle overgrep er et folkehels­eproblem, et juridisk problem, et sosialt problem, et likestillings­­­problem, et holdnings­­­problem og et samfunns­­­problem.

Det må adresseres på tvers av sektorer, aldersgrupper og kommune­grenser. Derfor trenger vi å styre mot en nasjonal nullvisjon.

Nullvisjonen er et nødvendig mål vi som samfunn må tørre å styre etter. Det er ikke tvil om at løsningene kan være komplekse, men vi vet også en del om hva som virker. Derfor trenger vi tiltak som tar utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kommer vi til null?

«Seksuelle overgrep er et folkehelse­­problem, et juridisk problem, et sosialt problem, et likestillings­­­problem, et holdnings­problem og et samfunns­problem.»

Seksuelle overgrep kan medføre psykiske og fysiske senskader for dem som er utsatt. Men vi vet at god hjelp i tide kan forebygge og styrke de utsatte mot fremtidige overgrep, fysisk og psykisk uhelse, uførhet og frafall fra arbeidslivet. Bedre retts­sikkerhet og et tydeligere lovverk rundt samtykke er også viktig i arbeidet for en nullvisjon.

De aller fleste partiene har i dag programfestet ulike tiltak mot seksuelle overgrep. Noen kommuner og fylkes­kommuner har allerede vedtatt en nullvisjon mot overgrep. Det er et veldig godt utgangspunkt.

I valgåret 2021 vil vi oppfordre politikerne våre til å ta med seg denne satsingen inn i valgkampen, debattene, forlikene og til slutt i den nye regjerings­plattformen.

Sammen vil vi mobilisere til en nasjonal satsing på nullvisjonen. For selv om løsningene kan være sammensatte, er målet enkelt:

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

#nullovergrep

Disse har signert oppropet:

Nok. Norge v/ daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen, Krisesentersekretariatet v/ daglig leder Idun Moe Hammersmark, Landsforeningen mot seksuelle overgrep v/styreleder Ingunn Folgerø, Likestillingssenteret v/ seniorrådgiver Frøydis Sund Norges kvinnelobby v/ styreleder Bjørk Gudmundsdottir Jonassen Norske kvinners sanitetsforening v/ Generalsekretær Grete Herlofson Redd Barna v/ leder i Norgesprogrammet Monica Sydgård Sex og politikk v/ daglig leder Tor- Hugne Olsen Unge funksjonshemmede v/ Fungerende generalsekretær Ingvild Østli Utsatt Mann v/ daglig leder Jarle Holseter Sentrene mot seksuelle overgrep: Dixi ressurs­senter mot voldtekt v/ daglig leder Rannveig Kvifte Andresen, Krise- og Incestsenteret i Fredrikstad v/ daglig leder Marie Linden, Nok. Agder v/ daglig leder Margareth Bjørtvedt, Nok. Bergen v/ daglig leder Grace Ellen Gjuvsland, Nok. Drammen v/ daglig leder Ingunn Eidset Åker, Nok. Elverum v/ daglig leder Heidi Dalby Moe, Nok. Gjøvik v/ daglig leder Guro Hesselberg, Nok. Hamar v/ daglig leder Heidi Rognlidalen, Nok. Møre og Romsdal v/ daglig leder Laila Andersen Nøsen, Nok. Nordland v/ daglig leder Sissel Øyen, Nok. Oslo v/ daglig leder Hilde Kapstad, Nok. Sogn og Fjordane v/ daglig leder Chatrine Elholm, Nok. Sør-Vest v/ daglig leder Lasse Hjelmervik, Nok. Trondheim v/ daglig leder Rachel Vorren, Nok. Trøndelag v/ daglig leder Veronica Moan Myran, Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark v/ daglig leder Annik Eriksson, Smiso Telemark v/ daglig leder Inger Lise Stølsvik, Smiso Troms v/ daglig leder Lene Sivertsen.

Nok.nullovergrep
Nok. Norge samarbeidspartnere_#nullovergrep

utsattmann
Unge_Funksjonshemmede_Logo
smiso vestfold
sex og samfunn
Blåkorsfredrikstadlogo
ny.dixi.logo
norasenteret-logo
NKS
N kvinnelobby
Logo-Smisotroms
logo_smiso_telemark
Lmso
Likestillingssenteret hamar
Krisesentersekr.
kisif-logo
ReddB_Logo_Stacked_ColPos_RGB
LOGO-Sex-og-Politikk
Nok. Agder
Nok. Bergen
Nok. Drammen
Nok. Elverum
Nok. Gjøvik
Nok. Hamar
Nok. Nordland
Nok. Møre og Romsdal
Nok. Oslo
Nok. Sogn og Fjordane
Nok. Sør-Vest
Nok. Trondheim
Nok. Trøndelag